SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS HUVUDFUNKTIONÄRER

År

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

1936

Gunnar Ström

Fridolf Ericson

Tore Svensson

Tore Svensson

1937

Gunnar Ström

Tore Barje

Tore Svensson

Tore Svensson

1938

Tore Barje

Nils E. Erlandsson

Tore Svensson

Tore Svensson

1939

Tore Barje

Nils E. Erlandsson

Tore Svensson

Tore Svensson

1940

Nils E. Erlandsson

John Mattsson

Tore Svensson

Tore Svensson

1941

Nils E. Erlandsson

John Mattsson

Tore Svensson

Tore Svensson

1942

Nils E. Erlandsson

John Mattsson

Tore Svensson

Tore Svensson

1943

Nils E. Erlandsson

John Mattsson

Tore Svensson

Tore Svensson

1944

Nils E. Erlandsson

John Mattsson

Tore Svensson

Tore Svensson

1945

Nils E. Erlandsson

Sven Lindvall

Tore Svensson

Eric Forsberg

1946

Nils E. Erlandsson

Sven Lindvall

Nils Carlius

Eric Forsberg

1947

Nils E. Erlandsson

Sven Lindvall

Nils Carlius

Eric Forsberg

1948

Nils E. Erlandsson

Sven Lindvall

Nils Carlius

Eric Forsberg

1949

Nils E. Erlandsson

Sven Lindvall

Nils Carlius

Eric Forsberg

1950

Nils Carlius

Eric Ottosson

Sigurd Nilsson

Eric Forsberg

1951

Nils Carlius

Eric Ottosson

Sigurd Nilsson

Eric Forsberg

1952

Nils Carlius

Eric Ottosson

Sigurd Nilsson

Eric Forsberg

1953

Nils Carlius

Eric Ottosson

Sigurd Nilsson

Eric Forsberg

1954

Nils Carlius

Eric Ottosson

Sigurd Nilsson

Eric Forsberg

1955

Nils Carlius

Eric Ottosson

Sigurd Nilsson

Eric Forsberg

1956

Nils Carlius

Eric Ottosson

Sigurd Nilsson

Eric Forsberg

1957

Nils Carlius

Eric Ottosson

Sigurd Nilsson

Eric Forsberg

1958

Nils Carlius

Eric Ottosson

Sigurd Nilsson

Eric Forsberg

1959

Nils Carlius

Eric Ottosson

Sigurd Nilsson

Eric Forsberg

1960

Nils Carlius

Folke Lilja

Lennart Tufvesson

Eric Forsberg

1961

Nils Carlius

Folke Lilja

Lennart Tufvesson

Gunnar Larsson

1962

Nils Carlius

Folke Lilja

Lennart Tufvesson

Gunnar Larsson

1963

Nils Carlius

Folke Lilja

Lennart Tufvesson

Gertrud Jennby

1964

Nils Carlius

Folke Lilja

Lennart Tufvesson

Gertrud Jennby

1965

Nils Carlius

Folke Lilja

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1966

Nils Carlius

Folke Lilja

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1967

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1968

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1969

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1970

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1971

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1972

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1973

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1974

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1975

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1976

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1977

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1978

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1979

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1980

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1981

Nils Carlius

Lennart Wiberg

Torsten Carlius

Gertrud Jennby

1982

Torsten Carlius

Lennart Wiberg

Karl-Gustav Holmgren

Gertrud Jennby

1983

Torsten Carlius

Lennart Wiberg

Karl-Gustav Holmgren

Gertrud Jennby

1984

Torsten Carlius

Lennart Wiberg

Karl-Gustav Holmgren

Gertrud Jennby

1985

Torsten Carlius

Lennart Wiberg

Karl-Gustav Holmgren

Gert Sjunnesson

1986

Torsten Carlius

Karl-Gustav Holmgren

Karl-Gustav Holmgren

Gert Sjunnesson

1987

Torsten Carlius

Bertil Månsson

Karl-Gustav Holmgren

Gert Sjunnesson

1988

Torsten Carlius

Bertil Månsson

Karl-Gustav Holmgren

Gert Sjunnesson

1989

Torsten Carlius

Bertil Månsson

Karl-Gustav Holmgren

Gert Sjunnesson

1990

Torsten Carlius

Bertil Månsson

Karl-Gustav Holmgren

Gert Sjunnesson

1991

Torsten Carlius

Bertil Månsson

Karl-Gustav Holmgren

Gert Sjunnesson

1992

Karl-Gustav Holmgren

Bertil Månsson

Torsten Carlius

Gert Sjunnesson

1993

Karl-Gustav Holmgren

Bertil Månsson

Torsten Carlius

Gert Sjunnesson

1994

Karl-Gustav Holmgren

Torsten Carlius

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

1995

Karl-Gustav Holmgren

Torsten Carlius

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

1996

Karl-Gustav Holmgren

Torsten Carlius

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

1997

Karl-Gustav Holmgren

Torsten Carlius

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

1998

Karl-Gustav Holmgren

Torsten Carlius

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

1999

Karl-Gustav Holmgren

Gert Sjunnesson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2000

Karl-Gustav Holmgren

Leif Andersson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2001

Karl-Gustav Holmgren

Leif Andersson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2002

Karl-Gustav Holmgren

Gert-Åke Ivarsson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2003

Karl-Gustav Holmgren

Gert-Åke Ivarsson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2004

Karl-Gustav Holmgren

Gert-Åke Ivarsson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2005

Karl-Gustav Holmgren

Gert-Åke Ivarsson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2006

Karl-Gustav Holmgren

Gert-Åke Ivarsson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2007

Karl-Gustav Holmgren

Gert-Åke Ivarsson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2008

Karl-Gustav Holmgren

Gert-Åke Ivarsson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2009

Karl-Gustav Holmgren

Gert-Åke Ivarsson

Ulf Agrell

Gert Sjunnesson

2010

Karl-Gustav Holmgren

Gert-Åke Ivarsson

Kaj Göransson (protokollsekr.)

Gert Sjunnesson/G-Å Ivarsson

2011

Karl-Gustav Holmgren

Gert-Åke Ivarsson

Sven Trönne

Gert-Åke Ivarsson

2012

Robert Nord

Ann Krogsgaard

Sven Trönne

Gert-Åke Ivarsson

2013

Robert Nord

Ann Krogsgaard

Sven Trönne

Thomas Stålbrand

2014

Robert Nord

Lesley Lundberg

Jan Andresen

Kaj Göransson

2015

Lesley Lundberg

Petra Skiöld

Niklas Lindén

Robett Nord

2016

Roland Ekström

-

Roger Kellerman

Roland Ekström

2017

Roland Ekström

-

Maria Bengtsson (kanslist)

Tor Trondsen

2018

Roland Ekström

-

Maria Bengtsson (kanslist)

Tor Trondsen

2019

Roland Ekström

-

Natalie Brixland (kanslist)

Tor Trondsen