Skånska veteranrekord utomhus 2017-12-31

I löpgrenarna upp t.o.m. 200 m noteras endast resultat med eltid och uppmätt vind som rekord. I löpgrenar 300 - 800 (800 fr.o.m 2010) noteras endast resultat med eltid som rekord. I dessa grenar finns dock dessutom bästa resultat med manuell tid och/eller godkänd, icke uppmätt, vind angivet (inom hakparentes), om detta är bättre än rekordet, men denna tid är alltså ej att betrakta som rekord.

Resultat inom hakparenteser är ej aktuella rekord.
Grenar med beteckningen # är ej längre aktuella för åldersklassen.
§ efter resultatet indikerar att det är utfört under svårare förhållanden (t.ex. högre häckhöjd, tyngre redskap) än vad som krävs i åldersklassen.
* efter grenen indikerar att resultatet också är ett svenskt rekord.
Enbart svenska medborgare kan sätta rekord. Om utländsk medborgare överträffat ett skånskt rekord finns det angivet inom hakparenteser och med en * efter namnet.

På motsvarande sätt noteras endast mångkampsresultat som bygger på eltider som rekord. Även här finns bästa manuella resultat angivet (inom hakparentes), om det är bättre än bästa elresultat, men är då ej att betrakta som rekord. Spjutrekord för män noteras endast fr o m 1986, då de nya spjuten infördes. Spjutrekord för K35 - K45 och M60 - M65 resp. K50 - K55 noteras endast fr o m 1999, då de nya 600 gr resp. 500 gr spjuten infördes. Detta påverkar även mångkampsrekorden. Nya spjutvikter för M50-M55 och M70-M80 fr.o.m. 2000. Mångkampsrekorden är så långt som möjligt omräknade enligt WMA:s nya åldersfaktorer (2010/2014-års faktorer).

Grenresultaten anges enligt följande:

Femkamp, män:

Längd-Spjut-200 m-Diskus-1500 m

Tiokamp, män:

100 m-Längd-Kula-Höjd-400 m-kort häck-Diskus-Stav-Spjut-1500 m

Femkamp, kvinnor:

Kort häck-Kula-Höjd-Längd-800 m

Sjukamp, kvinnor:

Kort häck-Kula-Höjd-200 m-Längd-Spjut-800 m

Kastmångkamp M o K:

Slägga-Kula-Diskus-Spjut-Vikt

I landsvägloppen 10 km landsväg, halvmarathon och marathon noteras endast bästanoteringar genom tiderna och inte officiella rekord. Tider före 1982, då kontrollmätning av banorna infördes, noteras ej som bästa tid.

Använda förkortningar:

N

Nettotid vid landsvägslopp

VVM

Veteran VM

VEM

Veteran EM

VNM

Veteran NM

VSM

Veteran SM

VRM

Veteran Riksmästerskap

VDM

Veteran DM

WMA

World Masters Athletics

IGÄL

VM i IGÄL:s regi (marathon)

VLK

Veteran(lands)kamp

g v

godkänd vind, då vindmätning ej använts

+

mellantid

*

svenskt rekord (Sverige-bästa för halv- och helmarathon)

#

utgående vikt eller sträcka