Adress
c/o Håkan Nilsson,
Rödkålsgatan 9,
271 54 Ystad
Telefon
070 - 872 17 24
Bankgirot
141-5686
Ordförande
Håkan Nilsson,
Rödkålsgatan 9,
271 54 Ystad,
tfn.: 070-872 17 24,
e-post: filli@spray.se
Kassör
Gert-Åke Ivarsson,
tfn.: 070 - 628 13 69
e-pos: gert.ivarsson@telia.com
Sekreterare
Ingemar la Fleur,
tfn.: 073-625 79 33,
e-post: ingemar67@gmail.com
Idrottsplats
Sandskogens IP, Ystad